پانشل
نشان کردن
1 ستاره منفی1 ستاره مثبت
Loading...

درباره پانشل

داستان سریال :

پانشل پاندای کوچک و مهربانی است که به همه کمک می‌کند. او در سرزمینی رؤیایی زندگی می‌کند؛ سرزمینی که در آن همه پانداها می‌توانند به کمک بال‌های کوچک خود پرواز کنند و…

توضیحات سریال :

سریالی در ژانر خانوادگی، فانتزی و ماجراجویی محصول کشور فرانسه که در سال 2006 منتشر شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران پانشل

کارگردان پانشل

فصل های پانشل

قسمت 1

پانشل پاندای کوچک و مهربانی است که به همه کمک می‌کند. او در سرزمینی رؤیایی زندگی می‌کند؛ سرزمینی که در آن همه پانداها می‌توانند به کمک بال‌های کوچک خود پرواز کنند

سریال
قسمت 2

پانشل پاندای کوچک و مهربانی است که به همه کمک می‌کند. او در سرزمینی رؤیایی زندگی می‌کند؛ سرزمینی که در آن همه پانداها می‌توانند به کمک بال‌های کوچک خود پرواز کنند

سریال
قسمت 3

پانشل پاندای کوچک و مهربانی است که به همه کمک می‌کند. او در سرزمینی رؤیایی زندگی می‌کند؛ سرزمینی که در آن همه پانداها می‌توانند به کمک بال‌های کوچک خود پرواز کنند

سریال
قسمت 4

پانشل پاندای کوچک و مهربانی است که به همه کمک می‌کند. او در سرزمینی رؤیایی زندگی می‌کند؛ سرزمینی که در آن همه پانداها می‌توانند به کمک بال‌های کوچک خود پرواز کنند

سریال
قسمت 5

پانشل پاندای کوچک و مهربانی است که به همه کمک می‌کند. او در سرزمینی رؤیایی زندگی می‌کند؛ سرزمینی که در آن همه پانداها می‌توانند به کمک بال‌های کوچک خود پرواز کنند

سریال
قسمت 6

پانشل پاندای کوچک و مهربانی است که به همه کمک می‌کند. او در سرزمینی رؤیایی زندگی می‌کند؛ سرزمینی که در آن همه پانداها می‌توانند به کمک بال‌های کوچک خود پرواز کنند

سریال

دیدگاه‌های پانشل