درباره پرندگان خشمگین 2

داستان انیمیشن :

هر روز بین خوک ها و پرندگان جنگی برپا می شود ولی جزیره ی خطرناک جدیدی پیدا شده، «لئولارد» پادشاه خوک ها به پرندگان درخواست صلح می کند و ماجرای جزیره ی خطرناک جدید را به آنها می گوید و آنها قبول میکنند. سپس آنها تیم می شوند و به طرف جزیره سوم می روند ولی عقاب اعظم از آنها جدا می شود و بر می گردد .رهبر جزیره سوم دستوری نابودی جزیره پرنده ها و خوک ها را می دهد…

توضیحات انیمیشن :

فیلمی به کارگردانی توروپ ون اورمان است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. این فیلم دنباله ی فیلم پرندگان خشمگین است.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران پرندگان خشمگین 2

کارگردان پرندگان خشمگین 2

دیدگاه‌های پرندگان خشمگین 2